IeškotiPagrindinis meniu

Psichologinė pagalba


tel31.jpg
 
 
facebookanyksciai.jpg
 
Kur stoti:

Mokyklos laikraštis


azupiet.jpg

Skaitykite naujausią  "Ažupietis" numerį.

Draugiškas internetas
Saugesnis_internetas_naujienlaiskis_Nr.jpg
 
ami_logo_green_.jpg

Sveiki,

Prisijungimo vardas:

Slaptažodis:
Prisiminti mane

[ ]

Failų serveris

Projektai


Mokinių dalyvavimas tarptautiniuose projektuose
    
Fondo pavadinimas Projekto pavadinimas Projekto trukmėMokyklos statusas projekte
Leonardo da Vinčio programa" Naujos patirties įgijimas, prisitaikant prie technologinės ir organizacinės kaitos "2005 m.Mokykla dalyvavo kaip partnerė.
8 mokiniai stažavosi Olandijoje.
ES Leonardo da Vinčio programa" Nacionalinė virtuvė - kulinarinio turizmo dalis "2005 - 2006 m.Mokykla dalyvavo kaip partnerė. 2 mokiniai stažavosi Latvijoje ir Norvegijoje.
ES " Jaunimas "" Palieskime ir išsaugokime savo praeitį dėl ateities "2005 m.Mokykla - priimanti, koordinuojanti organizacija. Vyko trišaliai jaunimo mainai kultūrinio paveldo ir Europos pažinimo temomis. Šalys partnerės - Vokietija ir Lenkija.
ES " Jaunimas "" Europietiško laisvalaikio ypatumai "2006 m.Mokykla - priimanti, koordinuojanti organizacija. Vyko trišaliai jaunimo mainai jaunimo laisvalaikio ir socialinės atskirties temomis.
 

                   Mokytojų dalyvavimas projektuose                                                                            
Fondo pavadinimas          Projekto pavadinimas  Projekto trukmė Mokyklos statusas projekte
 ES struktūriniai fondaiViešbučių ir turizmo
 objektų aptarnavimo
specialistų mokymo
programų,
mokymo ir mokymosi priemonių
atnaujinimas ir išbandymas,
plačiau panaudojant informacines
technologijas ir nuotolinę
mokymo sistemą "                                
2005 - 2008  m.                                                                                          Mokykla dalyvauja kaip partnerė. 3 mokytojai parengė ir patalpino mokymo medžiagą nuotolinėje aplinkoje.

Įgyta: kompiuteris, dauginimo aparatas, skaitmeninis fotoaparatas.
 ES struktūriniai fondai " Nuotolinis mokymas profesinėje mokykloje - lygių galimybių užtikrinimas " 2005 - 2008 m. Mokykla dalyvauja kaip partnerė. 2 mokytojai rengia ir publikuoja mokymo medžiagą nuotolinėje aplinkoje.
 ES struktūriniai fondai " Lietuvos profesinių
mokyklų, , rengiančių darbuotojus kaimui, konkurencingumo didinimas
 ir veiklos tęstinumo užtikrinimas, diegiant
naujas mokymo programas "
 2006 - 2008 m. Mokykla dalyvauja kaip partnerė.
3 mokytojai rengia mokymo ir metodinę medžiagą, dalyvauja atnaujinant mokymo standartus bei programas.
 ES struktūriniai fondai " Šiuolaikinių mokymosi priemonių ir medžiagos mokymo programai " Tarptautinių pervežimų vairuotojas - ekspeditorius " sukūrimas, išbandymas ir pritaikymas Anykščių žemės ūkio mokykloje " 2006 - 2008 m. Mokykla - projekto vykdytoja. 9 mokytojai dalyvauja atnaujinant mokymo programas, rengia mokymo medžiagą.
 Europos socialinis fondas IKT diegimo profesiniame mokyme profesijos mokytojų rengimo programa. 2005 - 2008 m. Mokykla-projekto dalyvė. Septyni profesijos mokytojai dalyvavo mokymuose, diegiant virtualias aplinkas į ugdymo procesą.
Įsigyta: 7-ios kompiuterinės mokomosios programos, personalinis kompiuteris, multimedia, projektorius.
 ES struktūriniai fondai Anykščių žemės ūkio mokyklos mokomojo komplekso, bendrabučio bei valgyklos energetikos ūkio renovacija. 2007-09-01
2008-12-31
 Mokykla projekto vykdytoja.
 Leonardo da Vinčio programa Profesinio mokymo turinio diferencijavimas ir individualizavimas siekiant ugdymo (si) kokybės. 2008-2009 m. Mokykla-projekto dalyvė.
 Trys mokytojai dalyvauja vizituose Vokietijoje ir Čekijoje.
 Leonardo da Vinčio programa „Profesijos mokytojų logistikos srities kompetencijų tobulinimas užsienyje“ 2011-2012m. Mokykla dalyvauja kaip partnerė.
Keturi mokytojai dalyvauja vizituose Ispanijoje, Turkijoje, Vokietijoje.
ES struktūriniai fondai"Vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų sukūrimas ir diegimas Utenos regiono profesinio mokymo įstaigose" 2011-2013 m. Mokykla dalyvauja kaip partnerė.
ES struktūriniai fondai"Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme ( I etapas)"2010 - 2013 m.Mokykla organizuoja Ugdymo karjerai paslaugų teikimą mokykloje besimokantiems mokiniams. Viena mokytoja apmokyta ir projekto vykdymo metu įdarbinta karjeros koordinatore teikti ir koordinuoti karjeros paslaugas mokykloje.
Įgyta metodinė medžiaga:
1. Mokytojo knyga
2. Mokinio knyga
ES Leonardo da Vinčio programa"Kokybės vadybos sistemos ES profesinio mokymo organizacijose"2013-2014 m.Mokykla dalyvauja kaip partnerė. 6 mokytojai dalyvauja vizituose Maltoje, Jungtinėje Karalystėje, Ispanijoje
ES socialinis fondas"Profesinio mokymo kokybės išorinis vertinimas"2011 - 2014 m.Mokykloje parengti du darbuotojai, galintys atlikti profesinio mokymo programų savianalizę ir išorinį vertinimą.
Mokykloje bus atlikta Technikos priežiūros verslo darbuotojo ir Viešbučio darbuotojo profesinio mokymo programų savianalizė ir išorinis vertinimas.
ES socialinis fondas

"Pasitikėk savimi"2015 m. balandžio 7-13 d.Projektą įgyvendina Lietuvos darbo birža.
Mokykla kaip partnerė suteikia galimybę jauniems žmonėms labiau pažinti save, susipažinti su darbo rinkoje paklausiomis profesijomis ( virėjo, medkirčio, vairuotojo ).


Vairavimo mokykla


fura_.jpg
 

Apklausa


Kas lemia egzaminų rezultatus?Žinios

Be žinių reikia dar sėkmės

Egzamino laikymo vietaPaskelbta Adminas
Balsai: 1054
Ankstesnės apklausos

Apie mus rašo


thumb_img_4185.jpg


Naršo

Svečių:5, Narių:0 ...

Daugiausia naršė: 75
(Narių:0, Svečių:75) - 2013-01-14

Nariai: 5
Naujausias narys: Mokiniai

Svetainės lankomumas

Šiandien apsilankė
iš viso: 2
unikalūs: 1

Užfiksuota daugiausia
iš viso: 27093
unikalūs: 3788

Svetainę aplankė
iš viso: 257295
unikalūs: 40577

Orų prognozė